Aktuality

Co se děje v ZŠ a MŠ Měník


Gladiátor 2019

Gladiátor 2019

11. 6. jsme uspořádali pro žáky ZŠ Měník a spřátelenou 4.A ZŠ Klicperova  druhý ročník Gladiátorského klání. Trať dlouhá přibližně 1km byla obohacená o lehčí i složitější překážky, které všichni žáci statečně překonali. Poslední překážka bylo „bláto“, na které se děti obzvlášť těšily. Letošní ročník byl bohužel částečně poznamenaný neznámým vandalem, který nám během nedělního odpoledne sundal a odnesl veškeré připravené překážky. Díky skvělé spolupráce s našimi i bydžovskými rodiči jsme ale zvládli ještě před startem téměř všechno vrátit do původního stavu.

Dopravní výchova

Dopravní výchova

7. 6. se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili kurzu dopravní výchovy, kde mohli získat průkaz cyklisty. Kurz pořádal BESIP ve spolupráci z DDM Nový Bydžov na dopravním hřišti. Celá akce měla dvě části. Teoretickou vedla paní Monika Zůrová a naši cyklisté se při ní dozvěděli co všechno má mít kolo, jak se chovat v různých situacích, zopakovali si dopravní značky. V praktické části jezdili na kolech nebo koloběžkách, na správnost jejich počínání dohlížel člen městské policie. Celý kurz byl zakončen nelehkým testem, ve kterém obstálo 9 žáků ze 14!

Ráj

Ráj

1. – 4. 6. 2019 jeli nejodvážnější žáci všech ročníků do RS Ráj u Letohradu. Cestou jsme navštívili zámek Litice. V areálu Ráje jsme dětem připravili téměř táborové hrátky. Mohli si vyzkoušet lukostřelbu, která některé opravdu nadchla nebo střelbu ze vzduchovek. Celé dny se hrála vybíjená, přehazovaná, badminton. Nechyběla ani procházka po blízkém okolí a hra v lese, která tentokrát nebyla o rychlosti, ale o spolupráci smíšených skupinek.

Almanach Základní školy Měník

K blížícímu se 115. výročí otevření nové školní budovy připravujeme Almanach Základní školy Měník.

Po dvouleté práci se podařilo uspořádat publikaci, ve které najdou čtenáři informace od první písemné zmínky o obci z roku1323, přes informace např.

o kostele z roku 1383, jeho obnově v roce 1686 a v r. 1730, či další významné události obcí až do současnosti.

Historické zmínky jsou v knize i o obcích Libeň, Barchůvek a Bydžovská Lhotka.

Almanach dále obsahuje informace o škole od roku 1874 a dochované jmenné seznamy žáků od šk. roku 1874/1875 až do roku 2018/2019. (!)

Jména žáků z 19. století mají své nositele v obcích i v současné době, mnozí dnešní občané zde najdou svoje předky.:-)

V Almanachu uvádíme i jména mužů z našich obcí, kteří byli v jednotlivých letech odvedeni na bojiště 1. světové války.

Jejich dnešní příbuzní na ně mohou být právem hrdi.

Samozřejmostí je výběr zpráv z obecních a školních kronik, které zasahují do průběhu třech století. (19. až 21. století)

Součástí Almanachu jsou i příspěvky pamětníků a několik desítek fotografií od minulosti až po současnost, nad kterými mohou rodiny zavzpomínat.

Čtenářům se tak dostane do ruky kvalitní publikace v rozsahu 152 stran (formát A4), ve které se mohou seznámit s historií obce a školy, najít tam své praprapra babičky a dědečky nebo další předky a příbuzné a pevně věřím, že se k Almanachu budou vracet i budoucí generace v době, "kdy tady já už nebudu" :-) a ony se budou vracet ke své obci, tradicím, ke kořenům.

Almanach vyjde v limitovaném nákladu v první polovině června 2019.

S pozdravem

PaedDr. Hynek Hradecký
ředitel ZŠ a MŠ Měník
 

Pohádkový les

Pohádkový les

Oblíbenou akcí je Pohádkový les konaný Mateřskou školou Palackého z Nového Bydžova pro mateřské školy z regionu. Děti plnily úkoly s postavami z pohádek.

Nová Paka

Nová Paka

Začátkem května jsme si vyjeli vlakem na dětské hřiště v Nové Pace.

Ekologie

Ekologie

Paní učitelka Lenka Hronešová dětem odhalila tajemství ze života včel.

 

Sběr papíru

Sběr papíru

Koncem dubna byla naplánovaná akce Sběr papíru. Touto cestou děkujeme všem, kteří nás podporují a šetří přírodu.

< 1 ... 12 13 14 15 16 ... 27 >