Aktuality

Co se děje v ZŠ a MŠ Měník


Důležité informace k zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ

Důležité informace k zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ

Informace k ošetřovnému

Informace k ošetřovnému

Vážení rodiče, 
z důvodu uzavření našeho školního zařízení máte nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření
školy. 
V souvislosti s výplatou dávky je třeba ještě k Žádosti o ošetřovné (vydala škola již na začátku
Vašeho ošetřování)  doložit na konci měsíce výkaz  "Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření
výchovného zařízení" .   Tento výkaz předáte zaměstnavateli, který po doplnění dalších
informací předá OSSZ,  která zajistí výplatu dávky. 
Výkaz je možno stáhnout na tomto odkazu,
(https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Vykaz_pece.pdf/0eb2d2e1-7c1f-4154-de99-
45b0c0090860
).
Nárok na ošetřovné může uplatnit také druhá osoba v rámci daného kalendářního měsíce -
můžete se libovolně vystřídat (nikoliv však v jednom kalendářním dni).  Každé z osob se pak
vyplatí ošetřovné za dané dny - opět na základě předchozího výkazu.  V tomto případě však
budete mít výkazy dva - každý pro svého zaměstnavatele.  Pokud se střídáte je také třeba
zaměstnavateli toho, který nastupuje na ošetřování výkaz "Žádost o ošetřovné osoby, která
převzala péči". 
Veškeré informace naleznete také na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/novy-zakon-nyni-
umoznuje-delsi-cerpani-osetrovneho-zvysila-se-i-vekova-hranice-ditete-pro-narok-na-osetrovne
.

Vystavení potvrzení o uzavření školy pro ošetřovné při péči o dítě

Vystavení potvrzení o uzavření školy pro ošetřovné při péči o dítě

Ve čtvrtek 19.března 2020 schválila vláda mimořádný návrh zákona, který umožní prodloužit
rodičům pečujícím doma o školáky vyplácení ošetřovného, a to na dobu, po kterou bude zákaz
školní docházky platit.


Současně vláda rozhodla o zvýšení věkové hranice dětí z 10 na 13 let. Nařízení vlády bude platit
i zpětně a rodiny, které již ošetřovné čerpají, o ně nebudou muset znovu žádat.
Pozor! Potvrzení rodičům na jejich žádost vydává pouze škola – elektronicky
(reditel@zsmenik.cz), nikoli lékař.


Více o opatřeních naleznete v tiskových zprávách MPSV AKTUÁLNĚ zde

On-line materiály pro domácí výuku

On-line materiály pro domácí výuku

Dopis pro rodiče a žáky školy

Dopis pro rodiče a žáky školy

Vážení rodiče, milí žáci,

nezapomeňte, že i přes všechno trápení, nemoce, bolesti a starosti nám nastává to nejúžasnější
roční období roku, kdy se všechno zelená a sluníčko začíná přidávat na intenzitě. Ve škole pro
Vás zatím chystáme novou jarní výzdobu, která na Vás dýchne hodně barevnou atmosféru jara a
krásně pohladí po duši.

První týden domácího vyučování máme za sebou. I v nadcházejícím čase dělejte to, co v průběhu
roku. Zajímejte se o domácí přípravu dětí. Každý den trochu počítejte (což platí od prvňáků až
po páťáky), napište s dětmi diktát, něco si společně zahrajte. Upevňujte znalosti dětí a opakujte
probrané učivo. Stanovte si a dodržujte denní řád, co chci a co splním. Do denního programu
naplánujte i aktivitu typu čtení či zhlédnutí zajímavého dokumentu. Naplánujte si přestávky, ať
toho naráz děti nemají hodně – ve škole se také střídají nebo pracuji ve skupinách. Nic
nepokazíte ani tím, že dětem pustíte dokumentární, historické či přírodovědné pořady, u
odbornějších předmětů můžete využít práci s encyklopediemi.

Nezapomínejte na sebe, vymezte si prostor pro své osobní potřeby, abyste mohli načerpat sílu do
další práce.

Každý máte nastolené takové režimové řešení domácí výuky, které Vám vzájemně vyhovuje
a zároveň Vám dává prostor, abyste nepřerušili své sociální kontakty (přes telefon, skype).
Obklopte se pozitivními činnostmi. Omezte negaci a snažte se ve všem hledat něco pozitivního.
Nakonec budeme překvapeni a možná se prokáže, nakolik jsou děti schopné samostudia a vlastní
orientace v problému a nakolik si jsou schopné práci rozložit.

S pozdravem a přáním krásnějších dní
Marcela Říčanová

Rozhodnutí o uzavření mateřské školy od 18.3.2020

Rozhodnutí o uzavření mateřské školy od 18.3.2020

Výuka

Výuka

Výuka
Od středy 11.3. probíhá výuka v režimu domácí samostatné práce – opakování učiva a plnění
zadaných DÚ třídními učiteli (úterý 10.3. 2020).
Kontrola úkolů bude probíhat po návratu do školy.
O další organizaci výuky, zadávání úkolů k samostudiu a procvičování Vás budeme informovat
v pondělí 16.3.2020 na webových stránkách školy, popř.emailem

Možnost použít interaktivní učebnice poskytnuto od www.novaskoladuha.cz.  Návod jak postupovat pro stažení učebnice + potřebné certifikáty naleznete na: http://www.novaskoladuha.cz/certifikaty-domaci-vyuka-2020

Mgr. Marcela Říčanová

Informace k uzavření základní školy

Informace k uzavření základní školy

Informace k uzavření základní školy

Z důvodu vládního nařízení je s platností od 11.3. 2020 škola uzavřena. Toto nařízení platí až do
odvolání. Věříme, že toto nezbytné opatření nebude trvat dlouho, o změnách Vás budeme
okamžitě informovat.
Obědy budou žákům odhlašovány automaticky až do odvolání

Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školy
Ve spojitosti se situací ohledně koronaviru si mohou rodiče, kteří z důvodu, že musí pečovat o
zdravé dítě mladší 10 let proto, že školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno, zažádat o
ošetřovné – viz. https://www.cssz.cz/web/cz/osetrovne
Pro potvrzení této žádosti se můžete zastavit v kanceláři školy ve čtvrtek 12. 3. 2020 a v pátek
13.3. 2020 v čase od 8.00 do12.00 hodin, popř. po telefonické domluvě 495 493 904 nebo
emailem reditel@zsmenik.cz

Mgr. Marcela Říčanová

< 1 2 3 4 5 6 ... 24 >