Aktuality

Co se děje v ZŠ a MŠ Měník


Upozornění pro rodiče

Upozornění pro rodiče

Z důvodu částečné rekonstrukce bude provoz mateřské školy obnoven v pondělí 31.8.2020.

Ukončení školního roku 2019/2020

Ukončení školního roku 2019/2020

Ukončení školního roku 2019/2020

Závěr školního roku provázela malá nervozita. Zvláště pro žáky, kteří se do školních lavic vrátili úplně poprvé od 11.března, to bylo premiérové emotivní shledání se spolužáky. Každý žák se těšil na shledání face to face s kamarády a třídními učitelkami.

Společně jsme se rozloučili s páťáky, pro které docházka do naší malotřídní školy tímto dnem skončila. Tak se uzavřela jedna kapitola v životě každého z nich. Paní ředitelka jim popřála hodně úspěchů na ZŠ V.Kl.Klicpery v Novém Bydžově, kam všichni v novém školním roce nastupují.

 

25. 6. ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

25. 6. ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

25. 6. ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY


Milou a podařenou akcí v závěru školního roku bylo „Rozloučení s předškoláky“
v Myslivně. Šest chlapců vystoupilo s krátkým pásmem básní a tancem. Malým rituálem
bylo pasování na školáčky včetně šerpování a rozdání upomínkových dárečků. Rodiče a
mateřská škola se postarala o bohaté a chutné občerstvení a opékání na ohništi. Závěr patřil
rozhovorům a vzpomínkám nad fotoalby dětí.

24. 6. SOKOL

24. 6. SOKOL

24. 6. SOKOL


Mateřská škola byla po celý rok zapojena do projektu české obce sokolské
s názvem „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“. Na ukončení projektu
děti obdržely od pořadatelů projektu pěkné diplomy včetně medailí se sokolem.

18. 6. ČERVENÝ DEN

18. 6. ČERVENÝ DEN

18. 6. ČERVENÝ DEN


Z projektu „Barevné dny“ byl realizován v tomto školním roce druhý a to
„Červený den“. Červenou barvou jsme si zpříjemnili den a všichni jsme se sešli
v červeném oblečení. Děti si přinesly červenou hračku, vyrobily si krásné
čelenky s beruškou, hrály si a cvičily celý den s červenou barvičkou. Paní
Vancová nachystala i červenou svačinku, která dětem moc chutnala.

1.6 DEN DĚTÍ

1.6 DEN DĚTÍ

1. 6. DEN DĚTÍ


I když trochu netradičně a v menším počtu, přesto vesele, si děti užily při
krásném počasí svůj den na zahradě mateřské školky. Vyzkoušely všechny svoje
dovednosti a talenty v soutěžích a dostaly za to zaslouženou odměnu. Nechybělo
ani oblíbené malování na obličej, které děti moc bavilo.

Slavnostní předávání vysvědčení za II.pololetí

Slavnostní předávání vysvědčení za II.pololetí

Vysvědčení budeme žákům předávat v pátek 26.června 2020 od 8:00 – 8:30.

Žáci, kteří se neúčastnili prezenční výuky od 25.5.2020, musí tento den ráno předat vyplněné a podepsané Čestné prohlášení (viz příloha k příspěvku ze dne 3.5.2020).

Žáci, kteří si nemohou osobně ze závažných důvodů vyzvednout vysvědčení v uvedený den (26.6.2020), mohou tak učinit v týdnu od 25.srpna do 31.srpna 2020 od 7:00-12:00. O této situaci,prosím, předem informujte svou třídní paní učitelku.

 

Mgr.Marcela Říčanová

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

< 1 2 3 4 5 6 ... 27 >