Aktuality

Co se děje v ZŠ a MŠ Měník


Integrační aktivita v ZŠ – Zimní sportování

Integrační aktivita v ZŠ – Zimní sportování

Předškoláci navštívili kamarády v první třídě a společně si povídali o zimních sportech
a radovánkách. Procvičili si počítání a prvňáci jim ukázali, jak už umí číst ve Slabikáři.
Společně si zazpívali písničku ,,Zima,zima tu je“ a naučili se jí pohybově ztvárnit. Poté si ve
dvojicích vyzkoušeli slalom naslepo. Prvňáci se ujali role navigátora a poklepem na rameno
předškolákovi ,,ukazovali“ cestu slalomem. Všem se tato hra líbila. Na závěr si ještě každý
mohl zkusit bruslení ,,na sucho“ s hokejkou a míčkem na florbal.

Dětský karneval

Dětský karneval

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Ptačí dort

Ptačí dort

Děti nezapomněly s vánoční nadílkou i na ptáčky z okolí mateřské školy. Vyrobily ptačí dort, který
umístily před školu pod vánočně nasvícený strom a pověsily ptáčkům ptačí lojové koule včetně závěsů.

 

Vánoční nadílka pod stromečkem

Vánoční nadílka pod stromečkem

V den vánoční nadílky se ráno děti seznámily s některými z vánočních zvyků, např. pouštěním lodiček a
házením bačkorou.
Po vánoční svačince doplněné o cukroví od maminek se potěšily bohatou nadílkou v podobě nových
hraček.

 

Koledování v pekárně a u seniorů

Koledování v pekárně a u seniorů

Děti přišly do pekárny popřát p. Obešlovi a jeho zamněstnancům veselé Vánoce.
Dále potěšily i navštívené seniory z obce koledováním u jejich vrat.
Všem zazpívaly koledu a předaly přáníčko a výrobek v podobě anděla.

Mámo, táto, pojď si hrát, stříhat, lepit, malovat

Mámo, táto, pojď si hrát, stříhat, lepit, malovat

Jeden předvánoční den se paní učitelky setkali s rodiči a dětmi v mateřské škole na tvořivém odpoledni. Podle schopností dětí si vybrali a společně vyrobili vánočního anděla. Tentokrát si děti svůj nádherný výrobek mohly ke své spokojenosti odnést okamžitě do svých domovů. Tam si jistě najde své místo ve vánoční výzdobě a umocní celkovou slavnostní atmosféru. Součástí odpoledne bylo prohlížení fotodokumentace z akcí mateřské školy.

 

Vánoční besídka

Vánoční besídka

Předvánoční doba je důvodem k radosti, veselosti a obdarování druhých. 

 

Vánoce – kolik naděje, radosti, očekávání, ale i nejrozmanitějších činností. Je to čas prostoupený vůní napečeného cukroví a zpěvem koled, čas vyzdobených oken i stolů, čas milých setkání i tichého rozjímání. 

Toto všechno jsme si přichystali pro rodiče, prarodiče a nejbližší přátele na naší školní vánoční besídku. Společně jsme si tak zpříjemnili jedno nevlídné odpoledne. 

Po besídce jsme měli čas si s rodiči popovídat a posedět u dobré kávy, ovocného punče a výborného domácího cukroví. Maminky a babičky opět nezklamaly a přinesly spoustu dobrot různých tvarů, chutí, barev a vůní,za což jim patří velké poděkování.

< 1 ... 3 4 5 6 7 ... 22 >