Aktuality

Co se děje v ZŠ a MŠ Měník


Výsledky zápisu do 1.třídy od školního roku 2020/2021

Výsledky zápisu do 1.třídy od školního roku 2020/2021

OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY od 11.5.2020

OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY od 11.5.2020

Vážení rodiče, milé děti!

           MŠ a její provoz se řídí po znovuotevření 11.5.2020 nadále standardními pravidly podle právních předpisů, zejména podle zákona 561/2004 Sb. školský zákon a vyhlášky 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání. MŠMT poskytlo některá doporučení ve své Metodice k provozu MŠ (viz příloha). Znovuotevření mateřské školy podmiňuje několik pravidel a  preventivních hygienických  opatření (viz příloha).

 

V příloze posílám nezbytné materiály:

1.Čestné prohlášení, které předáte v den příchodu do MŠ (bez něhož nelze dítě začlenit k docházce do MŠ)

2. Preventivní hygienická opatření k zahájení provozu mateřské školy od 11.5.2020

3.Metodika MŠMT (Provoz MŠ v období do konce školního rok 2019/2020)

 

Děkujeme Vám za spolupráci                                              

Mgr.Marcela Říčanová, ředitelka školy

Aktuální informace MŠMT k uvolňování epidemiologických opatření ve školách

Aktuální informace MŠMT k uvolňování epidemiologických opatření ve školách

Aktuální informace MŠMT k uvolňování epidemiologických opatření ve školách :

 

Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020

Čestné prohlášení

4. a 5.ročník: Pokračujeme v online výuce !

4. a 5.ročník: Pokračujeme v online výuce !

Nejstarším žákům naší školy domácí úkoly posíláme 3x týdně na email rodičů i žáků - zadání,
odkazy na procvičování či videa, poslechy, zápisy k nalepení, odkazy na online test přes Google
forms. Některé úkoly žáci vyfotí a posílají zpět - stránka v pracovním sešitě, cvičení v sešitě
matematiky nebo českého jazyka. Na zaslané úkoly odpovídáme a případně pak konzultujeme se
žáky. Chválíme a motivujeme do další práce.
Online výuku angličtiny máme společně 3x týdně od 9:00 h v úterý, středu a čtvrtek. Scházíme
se většinou všichni, využíváme sdílenou obrazovku a poslechy. Na konci online hodiny si
kamarádi několik minut povídají bez našeho dohledu.
V rámci distanční výuky využíváme on-line komunikace i v předmětu informatiky. Začali jsme
se učit o způsobech práce v programu Excel. Pro většinu žáků to je nové prostředí, hlavně pro
čtvrťáky. Proto jsme jim nejdříve připravili a zaslali prezentaci týkající se základních ovládacích
prvků v tomto programu a poté jsme v rámci videokonference zadané učivo probrali. Díky
možnosti sdílení obrazovky v používané aplikaci ZOOM, jsme dětem mohli ukázat jak zmíněnou
prezentaci, tak i samotný způsob práce v programu. Žáci poté sami zkusili vytvořit jednoduchou
tabulku dle zadání. Jedním z úkolů bylo pokusit se vytvořit v programu Excel tabulku s
rozvrhem hodin na příští školní rok. Kdy se snad již všichni ve zdraví opět potkáme ve školních
třídách.

Mgr. Zuzana Vacková a Ing. Petra Komárková

ROZVRH

KŘÍŽOVKA

2. a 3.ročník: Pokračujeme v online výuce !

2. a 3.ročník: Pokračujeme v online výuce !

Od 11. 3. 2020 jsou žáci 2. a 3. ročníku, stejně jako ostatní žáci naší i jiných škol, doma.
Výuku ovšem nezanedbávají! Každý den dostávají několik úkolů z hlavních předmětů, pracují
z učebnic, pracovních sešitů, ale dostávají i odkazy na online procvičování, nahrané diktáty,
matematické pětiminutovky nebo bodované kvízy. Ke komunikaci využíváme účet Microsoft
Office 365, na který má škola licenci. Spolu s rodiči zvládli zopakovat probrané učivo i novou
látku z Českého jazyka i Matematiky. Své pokroky posílají denně ke kontrole. Většina úkolů,
které mi od dětí přijdou, jsou bez chyb. Pokud se nějaká chybička vyskytne, dovysvětlíme si
s každým individuálně, jak by to mělo být a proč. Děti nezanedbávají ani čtení a rádi se
pochlubí také zápisem do čtenářského deníku.
S každým ročníkem se také pravidelně scházíme na on-line výuku. S druháčky probíráme
zpravidla angličtinu, se třeťáky geometrii a český jazyk. V těchto setkáních jsou děti aktivní,
stejně jako bývají ve škole. Od rodičů i od dětí přichází na setkání kladné ohlasy.
Všem dětem a také jejich rodičům bych chtěla moc poděkovat, jak zodpovědně se k vzniklé
situaci postavili. Děkuji, že se v této nejisté době věnujete mimo jiné i školním povinnostem.
Byla by veliká škoda, kdyby se po tak dlouhou dobu zahálelo, když jsme víc než půlku
školního roku pilně pracovali a ve všem se zlepšovali. Děkuji Vám a přeji nám všem pevné
zdraví
a brzký návrat k běžnému životu.
Mgr.Michaela Dzurindáková

1.ročník: Pokračujeme v online výuce!

1.ročník: Pokračujeme v online výuce!

S prvňáčky se dvakrát týdně scházíme při online hodinách přes aplikaci Zoom, při kterých si
procvičujeme učivo z českého jazyka, matematiky a prvouky. Plníme úkoly zadané pro domácí
práci a hrajeme si různé hry na procvičení učiva. Zasílání domácích úkolů probíhá elektronicky
přes emaily a žáci dostávají v jednom balíčku úkoly na celý týden. Rodiče nebo starší sourozenci
při výuce skvěle asistují. K setkání nám tak stačí pár kliknutí a vidíme se a slyšíme se. Máme
nastavená pravidla, abychom si společnou práci maximálně užili. Spousta prvňáčků se naučila
ovládat PC jako opravdoví profíci. Moc chválím rodiče, že mi aktivně posílají vypracované
domácí úkoly ke kontrole. Všichni si zasloužíte velkou pochvalu! Mám velikou radost, že na
konci setkání slyším od prvňáčku: ,,Práce se nám vydařila!”

Mgr.Marcela Říčanová

Škola v přírodě - důležité informace

Škola v přírodě - důležité informace

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci s koronavirovou nákazou a uzavřenými školami se plánovaná Škola v přírodě (Penzion Vápenka v Horním Maršově) nebude realizovat. Vrácení finančních prostředků předpokládáme v průběhu měsíce června až září.

 

Děkujeme za pochopení

Mgr.Marcela Říčanová

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2020/2021

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2020/2021

< 1 ... 4 5 6 7 8 ... 27 >