Aktuality

Co se děje v ZŠ a MŠ Měník


Už můžu psát perem!

Už můžu psát perem!

Pozor, žáci, prvňáci,
co teď máme na práci.
Sešit mírně nakloníme
a rovně se posadíme.
Pravá, levá, z rukou stříška,
schová se tam pampeliška.
A co hlavu, jak ji dáš?
Hlavu pěkně narovnáš.
Nohy opři do podlahy,
ať máš rovné čisté tahy.
A s lehkostí motýlí,
písmenko je za chvíli.


Tato básnička provází naše prvňáky od nástupu do školy. Při hodinách českého jazyka ji
všichni slyšeli nesčetněkrát. Dosud žáci pilně nacvičovali tvary a spoje písmen obyčejnou
tužkou. Jelikož se v této dovednosti zdokonalili a jejich písmo je čitelné, úhledné, přehledné
a čisté, tak si dnes každý odnesl certifikát ,,UŽ MŮŽU PSÁT PEREM!“
Všichni z toho měli upřímnou radost.

Integrační aktivita v ZŠ – Zimní sportování

Integrační aktivita v ZŠ – Zimní sportování

Předškoláci navštívili kamarády v první třídě a společně si povídali o zimních sportech
a radovánkách. Procvičili si počítání a prvňáci jim ukázali, jak už umí číst ve Slabikáři.
Společně si zazpívali písničku ,,Zima,zima tu je“ a naučili se jí pohybově ztvárnit. Poté si ve
dvojicích vyzkoušeli slalom naslepo. Prvňáci se ujali role navigátora a poklepem na rameno
předškolákovi ,,ukazovali“ cestu slalomem. Všem se tato hra líbila. Na závěr si ještě každý
mohl zkusit bruslení ,,na sucho“ s hokejkou a míčkem na florbal.

Dětský karneval

Dětský karneval

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Ptačí dort

Ptačí dort

Děti nezapomněly s vánoční nadílkou i na ptáčky z okolí mateřské školy. Vyrobily ptačí dort, který
umístily před školu pod vánočně nasvícený strom a pověsily ptáčkům ptačí lojové koule včetně závěsů.

 

Vánoční nadílka pod stromečkem

Vánoční nadílka pod stromečkem

V den vánoční nadílky se ráno děti seznámily s některými z vánočních zvyků, např. pouštěním lodiček a
házením bačkorou.
Po vánoční svačince doplněné o cukroví od maminek se potěšily bohatou nadílkou v podobě nových
hraček.

 

Koledování v pekárně a u seniorů

Koledování v pekárně a u seniorů

Děti přišly do pekárny popřát p. Obešlovi a jeho zamněstnancům veselé Vánoce.
Dále potěšily i navštívené seniory z obce koledováním u jejich vrat.
Všem zazpívaly koledu a předaly přáníčko a výrobek v podobě anděla.

Mámo, táto, pojď si hrát, stříhat, lepit, malovat

Mámo, táto, pojď si hrát, stříhat, lepit, malovat

Jeden předvánoční den se paní učitelky setkali s rodiči a dětmi v mateřské škole na tvořivém odpoledni. Podle schopností dětí si vybrali a společně vyrobili vánočního anděla. Tentokrát si děti svůj nádherný výrobek mohly ke své spokojenosti odnést okamžitě do svých domovů. Tam si jistě najde své místo ve vánoční výzdobě a umocní celkovou slavnostní atmosféru. Součástí odpoledne bylo prohlížení fotodokumentace z akcí mateřské školy.

 

1 2 3 4 5 6 ... 19 >