Aktuality

Co se děje v ZŠ a MŠ Měník


VÝSLEDKY ZÁPISU DĚTÍ DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

VÝSLEDKY ZÁPISU DĚTÍ DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

INFORMACE Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

INFORMACE Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Od pondělí 25. 5. 2020 bude obnoven provoz mateřské školy v čase od 6:20 – 15:45hod.


Při ranním předávání dětí do MŠ (od 6:20-8:00) dodržujte  všechna preventivní a hygienická opatření (ranní filtr).

Z provozních, hygienických a bezpečnostních důvodů se mění pravidla pro vyzvedávání dětí z mateřské školy. Umožněno bude vyzvedávání dětí pouze ve třech časech:

  • ve 12:00 hodin    (po obědě)
  • v 14:30 hodin      (po svačině)
  • v 15:30 hodin      (před ukončením provozu)

Děkujeme za spolupráci

kolektiv MŠ

Otevření základní školy 25.5.2020

Otevření základní školy 25.5.2020

Vážení rodiče,

 

příští týden se vrátí do naší školy povyk dětí a ruch vyučování. I přes všechna hygienická a bezpečnostní opatření se chceme co nejvíce a co nejdříve přiblížit normálu. Jestli totiž děti něco postrádají, tak je to třídní kolektiv a jejich paní učitelka.

Z hlediska personálního a prostorového zabezpečení jsme ustálili dvě školní skupiny, ve kterých budou žáci vzděláváni svými třídnímu učitelkami.

Bližší informace k organizování prezenční výuky jste obdrželi prostřednictvím Vašich emailů.

 

Děkuji za spolupráci

 

S přáním pohodových dní

Mgr.Marcela Říčanová

ředitelka školy

Výsledky zápisu do 1.třídy od školního roku 2020/2021

Výsledky zápisu do 1.třídy od školního roku 2020/2021

OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY od 11.5.2020

OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY od 11.5.2020

Vážení rodiče, milé děti!

           MŠ a její provoz se řídí po znovuotevření 11.5.2020 nadále standardními pravidly podle právních předpisů, zejména podle zákona 561/2004 Sb. školský zákon a vyhlášky 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání. MŠMT poskytlo některá doporučení ve své Metodice k provozu MŠ (viz příloha). Znovuotevření mateřské školy podmiňuje několik pravidel a  preventivních hygienických  opatření (viz příloha).

 

V příloze posílám nezbytné materiály:

1.Čestné prohlášení, které předáte v den příchodu do MŠ (bez něhož nelze dítě začlenit k docházce do MŠ)

2. Preventivní hygienická opatření k zahájení provozu mateřské školy od 11.5.2020

3.Metodika MŠMT (Provoz MŠ v období do konce školního rok 2019/2020)

 

Děkujeme Vám za spolupráci                                              

Mgr.Marcela Říčanová, ředitelka školy

Aktuální informace MŠMT k uvolňování epidemiologických opatření ve školách

Aktuální informace MŠMT k uvolňování epidemiologických opatření ve školách

Aktuální informace MŠMT k uvolňování epidemiologických opatření ve školách :

 

Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020

Čestné prohlášení

4. a 5.ročník: Pokračujeme v online výuce !

4. a 5.ročník: Pokračujeme v online výuce !

Nejstarším žákům naší školy domácí úkoly posíláme 3x týdně na email rodičů i žáků - zadání,
odkazy na procvičování či videa, poslechy, zápisy k nalepení, odkazy na online test přes Google
forms. Některé úkoly žáci vyfotí a posílají zpět - stránka v pracovním sešitě, cvičení v sešitě
matematiky nebo českého jazyka. Na zaslané úkoly odpovídáme a případně pak konzultujeme se
žáky. Chválíme a motivujeme do další práce.
Online výuku angličtiny máme společně 3x týdně od 9:00 h v úterý, středu a čtvrtek. Scházíme
se většinou všichni, využíváme sdílenou obrazovku a poslechy. Na konci online hodiny si
kamarádi několik minut povídají bez našeho dohledu.
V rámci distanční výuky využíváme on-line komunikace i v předmětu informatiky. Začali jsme
se učit o způsobech práce v programu Excel. Pro většinu žáků to je nové prostředí, hlavně pro
čtvrťáky. Proto jsme jim nejdříve připravili a zaslali prezentaci týkající se základních ovládacích
prvků v tomto programu a poté jsme v rámci videokonference zadané učivo probrali. Díky
možnosti sdílení obrazovky v používané aplikaci ZOOM, jsme dětem mohli ukázat jak zmíněnou
prezentaci, tak i samotný způsob práce v programu. Žáci poté sami zkusili vytvořit jednoduchou
tabulku dle zadání. Jedním z úkolů bylo pokusit se vytvořit v programu Excel tabulku s
rozvrhem hodin na příští školní rok. Kdy se snad již všichni ve zdraví opět potkáme ve školních
třídách.

Mgr. Zuzana Vacková a Ing. Petra Komárková

ROZVRH

KŘÍŽOVKA

2. a 3.ročník: Pokračujeme v online výuce !

2. a 3.ročník: Pokračujeme v online výuce !

Od 11. 3. 2020 jsou žáci 2. a 3. ročníku, stejně jako ostatní žáci naší i jiných škol, doma.
Výuku ovšem nezanedbávají! Každý den dostávají několik úkolů z hlavních předmětů, pracují
z učebnic, pracovních sešitů, ale dostávají i odkazy na online procvičování, nahrané diktáty,
matematické pětiminutovky nebo bodované kvízy. Ke komunikaci využíváme účet Microsoft
Office 365, na který má škola licenci. Spolu s rodiči zvládli zopakovat probrané učivo i novou
látku z Českého jazyka i Matematiky. Své pokroky posílají denně ke kontrole. Většina úkolů,
které mi od dětí přijdou, jsou bez chyb. Pokud se nějaká chybička vyskytne, dovysvětlíme si
s každým individuálně, jak by to mělo být a proč. Děti nezanedbávají ani čtení a rádi se
pochlubí také zápisem do čtenářského deníku.
S každým ročníkem se také pravidelně scházíme na on-line výuku. S druháčky probíráme
zpravidla angličtinu, se třeťáky geometrii a český jazyk. V těchto setkáních jsou děti aktivní,
stejně jako bývají ve škole. Od rodičů i od dětí přichází na setkání kladné ohlasy.
Všem dětem a také jejich rodičům bych chtěla moc poděkovat, jak zodpovědně se k vzniklé
situaci postavili. Děkuji, že se v této nejisté době věnujete mimo jiné i školním povinnostem.
Byla by veliká škoda, kdyby se po tak dlouhou dobu zahálelo, když jsme víc než půlku
školního roku pilně pracovali a ve všem se zlepšovali. Děkuji Vám a přeji nám všem pevné
zdraví
a brzký návrat k běžnému životu.
Mgr.Michaela Dzurindáková

1 2 3 4 5 6 ... 22 >