Aktuality

Co se děje v ZŠ a MŠ Měník


4. a 5.ročník: Pokračujeme v online výuce !

4. a 5.ročník: Pokračujeme v online výuce !

Nejstarším žákům naší školy domácí úkoly posíláme 3x týdně na email rodičů i žáků - zadání,
odkazy na procvičování či videa, poslechy, zápisy k nalepení, odkazy na online test přes Google
forms. Některé úkoly žáci vyfotí a posílají zpět - stránka v pracovním sešitě, cvičení v sešitě
matematiky nebo českého jazyka. Na zaslané úkoly odpovídáme a případně pak konzultujeme se
žáky. Chválíme a motivujeme do další práce.
Online výuku angličtiny máme společně 3x týdně od 9:00 h v úterý, středu a čtvrtek. Scházíme
se většinou všichni, využíváme sdílenou obrazovku a poslechy. Na konci online hodiny si
kamarádi několik minut povídají bez našeho dohledu.
V rámci distanční výuky využíváme on-line komunikace i v předmětu informatiky. Začali jsme
se učit o způsobech práce v programu Excel. Pro většinu žáků to je nové prostředí, hlavně pro
čtvrťáky. Proto jsme jim nejdříve připravili a zaslali prezentaci týkající se základních ovládacích
prvků v tomto programu a poté jsme v rámci videokonference zadané učivo probrali. Díky
možnosti sdílení obrazovky v používané aplikaci ZOOM, jsme dětem mohli ukázat jak zmíněnou
prezentaci, tak i samotný způsob práce v programu. Žáci poté sami zkusili vytvořit jednoduchou
tabulku dle zadání. Jedním z úkolů bylo pokusit se vytvořit v programu Excel tabulku s
rozvrhem hodin na příští školní rok. Kdy se snad již všichni ve zdraví opět potkáme ve školních
třídách.

Mgr. Zuzana Vacková a Ing. Petra Komárková

ROZVRH

KŘÍŽOVKA

<< Zpět na předchozí stránku