Aktuality

Co se děje v ZŠ a MŠ Měník


Dopis pro rodiče a žáky školy

Dopis pro rodiče a žáky školy

Vážení rodiče, milí žáci,

nezapomeňte, že i přes všechno trápení, nemoce, bolesti a starosti nám nastává to nejúžasnější
roční období roku, kdy se všechno zelená a sluníčko začíná přidávat na intenzitě. Ve škole pro
Vás zatím chystáme novou jarní výzdobu, která na Vás dýchne hodně barevnou atmosféru jara a
krásně pohladí po duši.

První týden domácího vyučování máme za sebou. I v nadcházejícím čase dělejte to, co v průběhu
roku. Zajímejte se o domácí přípravu dětí. Každý den trochu počítejte (což platí od prvňáků až
po páťáky), napište s dětmi diktát, něco si společně zahrajte. Upevňujte znalosti dětí a opakujte
probrané učivo. Stanovte si a dodržujte denní řád, co chci a co splním. Do denního programu
naplánujte i aktivitu typu čtení či zhlédnutí zajímavého dokumentu. Naplánujte si přestávky, ať
toho naráz děti nemají hodně – ve škole se také střídají nebo pracuji ve skupinách. Nic
nepokazíte ani tím, že dětem pustíte dokumentární, historické či přírodovědné pořady, u
odbornějších předmětů můžete využít práci s encyklopediemi.

Nezapomínejte na sebe, vymezte si prostor pro své osobní potřeby, abyste mohli načerpat sílu do
další práce.

Každý máte nastolené takové režimové řešení domácí výuky, které Vám vzájemně vyhovuje
a zároveň Vám dává prostor, abyste nepřerušili své sociální kontakty (přes telefon, skype).
Obklopte se pozitivními činnostmi. Omezte negaci a snažte se ve všem hledat něco pozitivního.
Nakonec budeme překvapeni a možná se prokáže, nakolik jsou děti schopné samostudia a vlastní
orientace v problému a nakolik si jsou schopné práci rozložit.

S pozdravem a přáním krásnějších dní
Marcela Říčanová

<< Zpět na předchozí stránku