Aktuality

Co se děje v ZŠ a MŠ Měník


Na svatého Martina

Na svatého Martina

V týdenním projektu se žáci 1.ročníku postupně seznámili s legendou o sv. Martinovi. Nejdříve si vyslechli příběh o tomto světci. Po přečtení se ho snažili volně převyprávět a dramatizovat. 

Další den jsme v komunitním kruhu hovořili o lidském chování, o tom, co je to dobrý skutek. Každý žák vyslovil, co si pod tímto pojmem představuje. Vysvětlili jsme si hlavní smysl a význam legendy. 

Naučili jsme se písničku ,,Už Martin na bílém koni…“ a ,,Píseň o svatém Martinovi“, ve které jsou zhudebněny lidové pranostiky (např. Na svatého Martina, bude dobrá peřina,  Na svatého Martina, kouřívá se z komína, Na svatého Martina, zima už nám začíná,…).

Při pracovních činnostech si žáci barevně zdobili vojenský štít. Tato činnost je velice zaujala.

Aktivity přiblížily žákům postavu a příběh svatého Martina, oslavy jeho svátku i souvislost s podzimním obdobím, kdy v přírodě ubývá světla a současně i vnějšího tepla. V dohledné době jsou však Vánoce – doba, kdy se v lidských srdcích hromadí láska a štědrost. Toto je symbolizováno v Martinově dobrém skutku.

 

<< Zpět na předchozí stránku