Aktuality

Co se děje v ZŠ a MŠ Měník


Procvičování a opakování k výuce v pořadu UčíTelka

Procvičování a opakování k výuce v pořadu UčíTelka

V úzké spolupráci s jednotlivými učitelkami a učiteli, kteří vedou výuku v pořadu UčíTelka,
připravuje Česká školní inspekce testy pokrývající právě témata, která jsou v pořadu UčíTelka
v Českém jazyce, Matematice a vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět probírána.


Tyto testy jsou pak umisťovány do aplikace InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení na
tablety a chytré mobilní telefony. Žáci, kteří výuku prostřednictvím programu UčíTelka sledují,
si tak mohou ve volných chvílích probírané učivo zopakovat a procvičit právě prostřednictvím
připravených elektronických testů.


Nabídka bude průběžně rozšiřována o další testy, které budou reflektovat témata probíraná
postupně během vysílání jednotlivých dílů pořadu.


Aplikace InspIS SETmobile je ke stažení zdarma prostřednictvím App Store, Google play nebo
Windows Store
(podle toho, jakým operačním systémem je příslušný chytrý telefon nebo tablet
vybaven). Stačí zadat název inspis a následně aplikaci stáhnout. Po otevření aplikace se uživatel
zaregistruje a následně v nabídce testů (Domácí testování) uvidí všechny dostupné testy s logem
UčíTelka. Vybraný test vyplní a zobrazí se mu vyhodnocení včetně úspěšnosti v jednotlivých
otázkách.

<< Zpět na předchozí stránku