Organizace provozu

Organizace provozu


NÁZEV ŠKOLY:

Základní škola a Mateřská škola,

okres Hradec Králové

503 64 Měník

IČO ŠKOLY:

710 061 76

ZŘIZOVATEL ŠKOLY:

Obecní úřad Měník

503 64 Měník 43

TYP ŠKOLY:

Mateřská škola s celodenní péčí je součástí právního subjektu se Základní školou v Měníku

TELEFONY:

OÚ 495 493 851

ZŠ 495 493 904

MŠ 495 492 905

PROVOZ ŠKOLY:

6.20 – 15.45 hodin

KAPACITA ŠKOLY:

25 dětí+

POČET TŘÍD:

1

POČET ZAPSANÝCH DĚTÍ:

24

DOCHÁZKA DĚTÍ Z OBCÍ:

Barchov

Barchůvek

Bydžovská Lhotka

Libeň

Měník

Starý Bydžov

STRAVOVÁNÍ:

Přesnídávky, svačiny vlastní

Obědy se dováží ze školní kuchyně ZŠ a MŠ

Prasek

UČITELKY:

Vedoucí učitelka: Irena Hartmanová

Učitelka: Jitka Loudová

školni asistent pro MŠ: Kateřina Ortová

provozní: Lenka Vancová