Plánované akce

Plánované akce


Plánované akce pro děti, rodiče a veřejnost školní rok 2019 - 2020

 

Akce pro děti

 • divadlo v MŠ - Jiří Polehňa „Kluci z pohádek“
 • podzimní školní výlet s MŠ Kosicemi „Pěnčín korálkárna“
 • besedy s SVS „Máme rádi zvířata“
 • výlet vlakem do Lázní Bělohrad
 • batůžkové dny do okolí
 • hypoterapie při jízdě na oslíkovi u p. Bártové
 • barevné dny (hnědý a šedý)
 • mikulášská besídka od sponzora firmy TOORS s.r.o.
 • hudební pořad v MŠ - „Putování za betlémskou hvězdou“
 • vánoční nadílka pod stromečkem
 • oslava Vánoc se žáky místní základní školy
 • tříkrálová koleda žáků v mateřské škole
 • maškarní karneval
 • integrační aktivity předškoláků v 1. třídě
 • návštěva knihovny v Novém Bydžově
 • oslava Dne země
 • oslava Dne dětí
 • pohádkový les pořádaný MŠ Palackého v Novém Bydžově
 • exkurze do pekárny, do zahradnictví, k hasičům
 • sportovní hry v Novém Bydžově
 • využití nabídek z Jiráskova divadla v Novém Bydžově
 • maňáskové divadélko Lhotáková „ Lvíček a bolavý zub“
 • ekologické semináře Sever Hradec Králové (3x ročně)
 • sportovní škola J§K ProSports(v jednání)
 • tělovýchovná olympiáda
 • školní výlet s MŠ Kosicemi

Akce pro rodiče a děti

 • sběr papíru (2 x ročně)
 • sportovní odpoledne
 • domácí tvoření „Dráček“
 • velikonoční tvoření s Marcelou
 • táto, mámo, pojď si hrát - lepit, stříhat, malovat
 • besídka
 • pasování na školáky
 • zahradní slavnost

Akce pro veřejnost

 • zpívání koled pro seniory v obci
 • strojení vánočního stromu v místním kostele

Ostatní akce dle aktuálních nabídek.