Aktuality

Co se děje v ZŠ a MŠ Měník


Dopravní výchova

Dopravní výchova

7. 6. se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili kurzu dopravní výchovy, kde mohli získat průkaz cyklisty. Kurz pořádal BESIP ve spolupráci z DDM Nový Bydžov na dopravním hřišti. Celá akce měla dvě části. Teoretickou vedla paní Monika Zůrová a naši cyklisté se při ní dozvěděli co všechno má mít kolo, jak se chovat v různých situacích, zopakovali si dopravní značky. V praktické části jezdili na kolech nebo koloběžkách, na správnost jejich počínání dohlížel člen městské policie. Celý kurz byl zakončen nelehkým testem, ve kterém obstálo 9 žáků ze 14!

<< Zpět na předchozí stránku